Virksomhedsanalyse & Digital Omstilling

En digital analyse af en virksomheds processer, samt dens teknologiske infrastruktur, kan for mange være en øjenåbner. Mange processer er ofte et resultat af en virksomheds vaner, kombineret med hvilke tilgængelige systemer der har været.

Hos Cloudify tager vi en end-to-end tilgang til den digitale analyse, og tager et holistisk perspektiv på din virksomhed. I stedet for at specialisere os indenfor en specifik del af værdikæden, kigger vi på hele din virksomhed. Dette muliggør, at vi kan optimere hele din virksomhed, i stedet for at suboptimere en specifik del af din virksomhed.

Typer af Digital Analyse

Digital analysis

Den overordnede analyse

Her kigger vi fra fugleperspektiv på din virksomhed, dens værdikæde, processer og den dertilhørende teknologiske infrastruktur som din virksomhed benytter. Analysen inkluderer:

1 workshop med ledelsen og nøgle medarbejdere

På baggrund af workshoppen udarbejdes en rapport bestående af: - En overordnet kortlægning af virksomhedens eksisterende processer og technologisk infrastruktur. - Kvantificering af de væsentligste processer og flaskehalse - Identificering af områder der bør forbedres - Forslag til ny proceskortlægning med forbedrede processer og teknologi / software


Priser fra:

25.000,00 kr.DKK

Digital analysis

Deep Dive Analyse

Her kigger vi fra specifikt indenfor et én del af værdikæden og går i dybden med dette område. Analysen inkluderer:

To workshops: En med ledelsen, hvor der skabes en større forståelse for virksomhedens vision og En med nøgle medarbejdere som har dybde kendskab til de processer og systemer der bruges indenfor en bestemt område - eg. logistik.

På baggrund af workshopsene udarbejdes en rapport bestående af: - Detaljeret procesbeskrivelse - Kortlægning af hvorledes systemet skal indgå i den eksisterende teknologiske infrastruktur. - Kravspecifikation indeholdende hvad et fremtidigt system skal kunne. - Identificering af to systemer, der opfylder kravspecifikationen. - Demo af de to systemer, og hvordan de fungerer iht. kravspecifikationen. - Anbefaling af system - Plan for implementeringen af det foreslåede system, hvilket inkluderer en tidslinje og pris.


Priser fra:

50.000,00 kr.DKK

Vil du vide mere?

Book et møde, og hør mere om den digitale analyse, og hvordan det kan hjælpe virksomheden i gang med jeres digitale transformation

Book her