Et typisk forløb hos os består af

Digital analyse
Digital analyse

Her skabes der en større forståelse af den pågældende virksomhed, dens målsætning og den overordnedede teknologiske infrastruktur med processer og systemer

Datavask
Datavask & Datamigrering

Al relevant data fra det eksisterende system, bliver migreret over til det nye system, helt renset for dubletter etc.

Konfigurering
Konfigurering

Systemet konfigures og opsættes iht. den digitale analyse og dine krav.

Integrering
Integrering & automatisering

Alt efter behov, har Cloudify muligheden for ikke blot at implementere et system, men integrere flere systemer sammen, for at sikre optimal automatisering og et automatisk flow af data på tværs af værdikæden.

Uddannelse
Uddannelse

Vi sørger for at du er mere end komfortabel i din forståelse og brug af systemet

For mere information om hvordan et digitaliserings forløb hos os kan se ud, så læs mere på: cloudify.biz/digitalanalysis

Hvorfor Cloudify?

Cloudify har en tilgang der ikke kun sikrer høj kvalitet, men også en gennemgående og detaljeret plan af hvad der skal til for at skabe en produktiv digital omstilling, som vi derefter kan eksekvere. Vi kigger på din virksomhed fra et end-to-end perspektiv, er fleksible og lægger vægt på, at de nødvendige tiltag er så skræddersyet som muligt til dine forventninger, både kort- såvel som langsigtet. Med den digitale analyse og den dertilhørende implementeringsplan, tager vi en praktisk tilgangsmåde.

Det er ikke bare et teoretisk stykke papir du får, men vi tester systemet end-to-end, og sikrer os, at systemerne fungerer efter bedste evne. Med den efterfølgende uddannelsesplan - der kan varierer efter dine behov - opnår du, og den pågældende afdeling(er) en bred og gennemgående forståelse af systemerne